willen leren

Dat is waar Edumotio letterlijk voor staat. Ieder kind is uniek, leert op zijn eigen manier en daar willen we rekening mee houden. Daarom begeleidt Edumotio hoogbegaafde leerlingen en hun ouders of leerkrachten. Edumotio ondersteunt bij een aanpak in de klas òf deelt passende opvoedingsstrategieën met ouders. We denken mee bij het maken van beleid of het vergroten van kennis binnen schoolteams d.m.v. workshops en trainingen. Edumotio werkt met kinderen zelf aan voor hen belangrijke doelen. Steeds wordt theoretische kennis vertaald naar de praktijk. Zodat kinderen weer willen leren. Dat ze willen groeien, daarbij fouten durven maken en door kunnen zetten. Dát is onze uitdaging!

Esther Haspels

I have no special talent, I'm just passionately curious. Motivatie vanuit nieuwsgierigheid, de meest natuurlijke basis van leren. Dit geeft precies weer hoe Esther naar zichzelf en haar omgeving kijkt. Als expert in hoogbegaafdheid en gedrag weet Esther wat past bij meer- en hoogbegaafde kinderen. Haar kennis en ervaring, zowel professioneel als op persoonlijk vlak, maar ook haar enthousiasme werken inspirerend en doeltreffend. Nieuwsgierig naar Esther?

Volg haar via LinkedIn, Facebook of Twitter!

stuur een e-mail

over hoogbegaafdheid

Ook als je geen supercreatief, zeer gemotiveerd of op school bijzonder goed presterend kind ziet, kan er sprake zijn van hoogbegaafdheid. Heel vaak blijft het bij kinderen verborgen achter een soort masker. Ze zijn vaak nieuwsgierig, willen dat alles eerlijk gaat, houden niet van dingen die moeten en lijken soms vreselijk overdreven te reageren. Tegelijk willen ze niet opvallen en wél aan de verwachtingen voldoen, dus passen ze zich aan. En zijn daardoor onzichtbaar geworden.

Of ze kiezen de tegenovergestelde weg en gaan juist de strijd aan. Bovendien zijn ze gevoeliger en beleven dingen vaak als door een vergrootglas. Deze combinatie leidt soms tot complex gedrag. Gedrag dat lijkt op autisme of ADHD, maar het niet hoeft te zijn. Edumotio plakt geen labels, maar gaat op zoek naar een passende aanpak. Want, het gaat bij hoogbegaafde leerlingen lang niet altijd allemaal vanzelf. Dan is het fijn als we mee kijken, denken én doen. 

onderwijs in beweging

Wat werkt voor hoogbegaafde kinderen, gun je àlle kinderen. Edumotio beperkt zich daarom niet alleen tot deze specifieke doelgroep, maar stelt haar diensten beschikbaar voor alle kinderen, die niet hebben geleerd hoe ze moeten leren òf die de motivatie hiervoor verloren hebben en onderpresteren. De manier waarop er op veel scholen nog invulling gegeven wordt aan het leren, speelt hier ook een rol bij. We zullen dingen anders moeten gaan doen als we de natuurlijke motivatie van kinderen vast willen houden. Daar denkt Esther graag in mee. Zodat kinderen weer ervaren dat leren leuk is!

gelukkig (en) jezelf zijn!

Dat is steeds het doel. En wat heeft dit kind daarvoor nodig? Edumotio ondersteunt onderwijsprofessionals en ouders bij de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen. Totdat het lukt om het zelf te doen. Hoe gaan we te werk?

kennismaken

Wie zijn jullie en wie ben ik? Wat is de vraag? En gaan we samen op zoek naar het antwoord?

doel bepalen

Wat willen we bereiken en wat is daar voor nodig? Samen maken we een plan. 

aan het werk

Aan de slag in de school, in het gezin of met de leerling zelf. Stap voor stap en steeds op maat.

gelukkig (en) jezelf zijn

Tools om het zelf te kunnen, om weer jezelf te kunnen zijn.

meer weten?

Neem contact op met Edumotio voor informatie over:

DE MOGELIJKHEDEN VAN

ambulante begeleiding op school

MEER WETEN OVER

trainingen en workshops van Edumotio

ZO DOEN WE DAT

kinderen leren leren

AAN DE SLAG MET

compacten, versnellen en verrijken

De stappen om te zetten

als leerlingen onderpresteren

Van denken naar doen

het versterken van executieve functies

Zo kun je omgaan met

lastig gedrag van slimme kinderen

Dat draagt bij

van fixed naar growth mindset

Thuis een passende aanpak met

positive discipline

Andere vraag

stel je vraag aan Esther

Ontvang 10 tips in je mailbox om
je kind of leerling beter te ondersteunen!

versturen